Pfsense+Telegram+Influxdb+Grafana

Hvordan sette opp Pfsense/telegram opp imot influxdb og Grafana